Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2012

watersurfacex
8032 aa45
Reposted fromTheGehmMasta TheGehmMasta viaannikaflood annikaflood
watersurfacex
1664 14e1
Reposted fromiamstrong iamstrong viaannikaflood annikaflood
watersurfacex
6502 1f8b
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viaannikaflood annikaflood
Little reasons to smile♥
Reposted fromweheartit weheartit viaannikaflood annikaflood
Things thαt mαke me smile ๋٠· | Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viaannikaflood annikaflood
watersurfacex
7379 db0c
Reposted frombluecat bluecat viaannikaflood annikaflood
watersurfacex
watersurfacex
7115 644b
Reposted fromIzzabel Izzabel viaannikaflood annikaflood
watersurfacex
2494 4331
Everyday
Reposted frommeem meem viamartynafrontczak martynafrontczak
watersurfacex

Są ludzie, przy których łatwiej sie oddycha

Sienos nuotraukos
watersurfacex

- Weź szklankę

- Wziąłem, i co?

- Upuść ją.

- Rozbiła się, co dalej?

- Teraz ją przeproś i zobacz, czy się znowu pozbiera...

Reposted frommorela morela viamartynafrontczak martynafrontczak
watersurfacex
watersurfacex
„Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia”.
— Stomil.
Reposted fromaurinko aurinko viamartynafrontczak martynafrontczak
watersurfacex
2439 17cb
watersurfacex
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viamartynafrontczak martynafrontczak
watersurfacex
9817 ae45 500
no to patrz!
watersurfacex
Dziś jest dzień o który martwiłeś się wczoraj.
Warto było?
watersurfacex
“ Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił. ”
— Ernest Hemingway
watersurfacex
Kiedy ktoś odchodzi, to nie po to, abyśmy za nim szli.
Reposted frommdjg mdjg viamartynafrontczak martynafrontczak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl